Oppdal Bildemontering

Oppdal Bildemontering er et bilopphuggeri i Oppdal i Sør-Trøndelag. Ønsker du å levere bilen din til gjenvinning, kan du ta direkte kontakt med bilopphuggeriet på telefon. Leverer du bilvrak til bilopphuggeri, mottar du vrakpant fra Tollvesenet. 

Kåsenveien 17
7340 Oppdal

Tlf. 72 42 02 39

www.oppdalbildemontering.no