Vrakpant på bil

Har du et gammelt bilvrak stående? Lever det hos oss, og motta vrakpant
Har du et gammelt bilvrak stående? Lever det hos oss, og motta vrakpant

 

Motta 3000 kr i vrakpant (2017)

Leverer du et bilvrak til gjenvinning i 2017, så mottar du 3000 kr i vrakpant. Stortinget økte vrakpanten for kasserte biler fra 2500 til 3000 kroner fra og med 1. juli 2013.

Vrakpant ble innført som et tiltak for at biler ikke skal stå å ruste og skade miljøet, men heller leveres inn for gjenvinning. Leverer du bilen din til et bilopphuggeri, så bidrar du til et bedre miljø i tillegg til at du får vrakpant.

Fra 1. januar 2016 er det Skatteetaten som har ansvaret for utbetaling av vrakpant. Til nå har det vært Tollvesenet som har hatt dette ansvaret. For deg som leverer bilen din til vraking, vil dette ikke ha noen innvirkning. Bilopphuggeriet leverer inn vrakmeldingen for deg og tar seg av det administrative. Har du spørsmål om levering av bilvrak til bilopphuggeri, så anbefaler vi deg å ta kontakt med ditt bilopphuggeri.

 

Få redusert årsavgift

En fordel ved å vrake biler som du ikke bruker, er at du ikke trenger å betale årsavgift de kommende årene. Du kan også få redusert årsavgift det samme året, avhengig av når du leverer bilen din.

20. mars

Vraker du bilen din 20. mars eller tidligere trenger du ikke betale årsavgift. Dersom du allerede har betalt avgiften, vil du få den refundert og du kan se bort fra eventuelle krav du har mottatt.

30. juni

Ved vraking fra 21. mars til og med 30. juni skal du betale halv årsavgift. Beløpet blir tilbakebetalt til den som var siste registrerte eier av bilen.

Etter 30. juni

Ved vraking etter 30. juni må du betale full årsavgift for bilen.

31. desember

Ved vraking innen 31. desember vil det ikke bli skrevet ut avgift for det etterfølgende året.

Godkjent bilopphuggeri

Vraking og opphugging av biler skal skje hos godkjente bilopphuggeri eller vrakplasser.

Se våre godkjente bilopphuggeri her.

Kondemnering, som vil si å erklære et kjøretøy for ubrukelig, sidestilles ikke med vraking og gir derfor ingen reduksjon i årsavgiften.

Har du et kjøretøy som er registrert for første gang eller er registrert på nytt i løpet av året, gjelder andre frister for vraking.

 

Avregistrering og avskilting av bil

Ønsker du å avregistrere et kjøretøy du har, må skiltene leveres til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Det er her kjøretøyet blir registrert som avskiltet.

For å unngå å måtte betale årsavgift påfølgende år, må kjøretøyet være registrert avskiltet senest 31. desember. Avregistrering etter 31. desember medfører ingen reduksjon i årsavgiften.

Du får ingen reduksjon i årsavgiften hvis du avregistrerer kjøretøyet første halvår. Du må vrake bilen for å få redusert årsavgiften.

 

Ta kontakt med ditt nærmeste bilopphuggeri for levering av bilvrak, og motta vrakpant på bilen!

 

* Kilde toll.no

Comments