Blogg

21 feb Forskjellene på kondemnering og vraking av kjøretøy

Kondemnering og vraking av kjøretøy brukes ofte om hverandre og det er en del forvirring knyttet til begrepene. Kort forklart er kondemnering et begrep forsikringsselskapene bruker om ubrukelige biler, mens vraking er et valg bileier tar, gjerne fordi bilen er for gammel og slitt for å selges videre på bruktmarkedet.
Les mer
Bilvrak gårdsplass bilgjenvinning

20 des Vrakpant – Hvorfor finnes ordningen?

Vraker du bilen din på et godkjent bilopphuggeri, mottar du vrakpant på 3 000 kroner. Som navnet tilsier, er dette en panteordning der du får tilbake penger for å gjenvinne bilen din. Dette blir finansiert av vrakpantavgiften, som inngår i engangsavgiften. Men hvorfor får du penger for å vrake bilen din?
Les mer
godkjent bilopphuggeri

20 sep Hvem kan ta imot bilvrak?

Å ta imot, behandle og oppbevare bilvrak kan medføre store miljømessige risikoer. Derfor stiller Miljødirektoratet store krav til behandlingsplasser for kasserte kjøretøy.
Les mer
disse biler lever lengst

23 mai Disse bilene lever lengst

For en stor del av befolkningen er valg av bil tett knyttet til bilmerke. Noen mener at Volvo er det eneste riktige valget - andre kunne ikke drømme om å kjøre i noe annet enn Volkswagen. Men hvilket bilmerke er egentlig best når det kommer til levetid?
Les mer
bilvraking 2017

05 apr Nye tall fra SSB: Bilvraking i 2017

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har nettopp publisert tallene for registrerte kjøretøy i 2017, som også inkluderer tall for vraking av biler. Statistikken viser at antall biler vraket mot pant økte i fjor for første gang siden 2013.  
Les mer