Forskjellene på kondemnering og vraking av kjøretøy

29 jan Forskjellene på kondemnering og vraking av kjøretøy

Kondemnering og vraking av kjøretøy brukes ofte om hverandre og det er en del forvirring knyttet til begrepene. Kort forklart er kondemnering et begrep forsikringsselskapene bruker om ubrukelige biler, mens vraking er et valg bileier tar, gjerne fordi bilen er for gammel og slitt for å selges videre på bruktmarkedet.

Kondemnering av kjøretøy

Hvis bilen din har vært i en ulykke eller på annet vis har blitt så skadet at forsikringsselskapet avgjør det vil koste mer, eller i nærheten av det samme som bilens takst å reparere den, kondemnerer de kjøretøyet. En kondemnert bil er altså en bil som er erklært ubrukelig av et forsikringsselskap.

Grensen for kondemnering varierer, men antall biler som totalskades etter ulykker har økt, ettersom moderne biler er bygget for å beskytte passasjerene best mulig og tåler mindre motstand ved for eksempel en kollisjon.

Tidligere kunne man som privatperson ved kondemnering velge å få en lavere forsikringssum og beholde bilen selv, med den hensikt å rette opp feilene for egen tid og regning. I dag er det forsikringsselskapet som får ansvar for å kvitte seg med bilen i kondemneringssaker, og de har sine egne prosedyrer for dette.

I dette tilfellet er det forsikringsselskapet som tar seg av eventuell vraking av bilen. Årsavgift må derfor fortsatt betales dersom bilen kondemneres i løpet av året, fordi kondemnering ikke er et forhold mellom deg som bileier og staten, men et forhold mellom deg og forsikringsselskapet. Imidlertid blir de fleste kondemnerte biler vraket til slutt, men når dette skjer er opp til forsikringsselskapet.

Vraking av kjøretøy

Når du har en bil som har lave muligheter for å bli solgt på bruktmarkedet, eller om du for eksempel har et gammelt vrak stående på gårdsplassen, kan du velge å vrake det. Når du benytter deg av et godkjent bilopphuggeri eller vrakplass, vil du da motta 3 000,- i vrakpant (per januar 2016), som takk for at du velger å kvitte deg med bilen på en miljøvennlig måte.

Det er visse vilkår som må oppfylles for å motta vrakpant, husk å sjekke om bilen du vil vrake oppfyller disse vilkårene. Om bilen ikke oppfyller vilkårene (f.eks. om bilen ble avskiltet før 1977) vil bilopphuggeriet fortsatt ta det imot, men du får ikke vrakpant for bilen, fordi den ikke er den del av ordningen.

Er du usikker på om bilen din oppfyller vilkårene for vraking kan du ta kontakt med ditt lokale bilopphuggeri. Hvis du vraker bilen innen visse datoer, vil du enten slippe årsavgift helt, eller kunne få den redusert. Du kan se en liste over datoene nedenfor.

Datoer for vraking

  • Senest 21. Mars: Du slipper å betale årsavgift.
  • Senest 30. Juni: Du får refundert halve årsavgiften.
  • Etter 30. Juni: Du får ingen reduksjon i årsavgiften.

Det er miljømessige årsaker til at bilgjenvinning er viktig, fordi bilen din inneholder flere giftige kjemikalier som skader miljøet om de får stå og lekke fritt ut i naturen. Godkjente bilopphuggeri fjerner disse kjemikaliene før restene av bilen blir vraket, og forsikrer seg om at kjemikaliene (som motorolje, spylervæske, bremsevæske og så videre) blir fjernet på den måten som er mest skånsom mot miljøet.

Vrake bilen din? Finn ditt nærmeste bilopphuggeri her!

Har du et gammelt bilvrak stående? Les om vrakpant på bil her.