Innføring av vrakpant på moped / scooter

vrakpant, bilgjenvinning

02 aug Innføring av vrakpant på moped / scooter

 Med den nye vrakpantordningen får du vrakpant på kjøretøy som tidligere ikke har vært dekket av ordningen. Det gjelder også for moped.

Som vi tidligere har skrevet om på denne bloggen, jobber man for tiden for å få innført en ny vrakpantordning.

En av de endringene som kommer med den nye ordningen, er innførsel av vrakpant på campingvogner, motorsykler, mopeder og fritidsbåter, samt lastebiler og bobiler.

Innføringen av vrakpant for disse kjøretøyer kommer av et ønske om å stimulere til utskifting av eldre, forurensende kjøretøy. Vrakpant gjør det mer attraktivt å skifte ut en gammel moped, som sluker mye drivstoff, med en ny modell som er mer miljøvennlig.

Det er fortsatt uklart hvor mye man som mopedeier vil kunne få ved å levere inn sin gamle moped.

Vrakpantordningen iverksettes muligens til høsten

Selv om beslutningen ble tatt i fjor, lar vrakpantordningen vente på seg. Den nye ordningen skulle tre i kraft i begynnelsen av 2017, men nå melder Miljødirektoratet at varebileierne må vente enda litt lengre.

Miljødirektoratet er ansvarlig for administrasjon av dagens vrakpantordning, og Skatteetaten for utbetaling av vrakpanten. Skatteetaten har imidlertid opplyst at de ikke ønsker å overta driftsansvaret for den nye vrakpantordningen, da de mener at det «ligger utenfor deres kjernevirksomhet.» (Miljødirektoratet, 2017)

For at Miljødirektoratet skal kunne ivareta denne oppgaven, må det utvikles et nytt system, da manuell behandling vil bli for dyrt. Denne prosessen kommer til å ta rundt tre måneder, og det betyr at den nye vrakpantordningen tidligst kan iverksettes høsten 2017.

Vurderer du å vrake et kjøretøy? Finn ditt nærmeste bilopphuggeri her!