Oppfyller din bil kravene til bilgjenvinning?

bilgjenvinning

20 des Oppfyller din bil kravene til bilgjenvinning?

Hvilke krav stilles til bilens standard ved bilgjenvinning? Hva må du gjøre når du leverer vraket? Når får du utbetalt vrakpanten?

For å få utbetalt vrakpant, forutsettes det at bilvraket leveres til et bilopphuggeri som er godkjent av Miljødirektoratet. Bilvraket skal være av en viss forfatning når du leverer det til bilopphuggeriet og bilens understellsnummer må stemme overens med det som står i vognkortet.

Minstekrav til standard ved vraking

Ifølge Miljøverndepartementets avfallsforskrift som gjelder kasserte kjøretøy (lovdata.no), er dette minstekravet til et panteberettiget bilvrak:

  • Hel, ikke oppdelt ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget.
  • Det forutsettes at kjøretøyet ble registrert (påskiltet) etter 1. januar 1977.
  • Kjøretøyet kan også ha blitt registrert (påskiltet) tidligere, men det er et krav at det fortsatt var registrert 1. januar 1977.

Fra 1. januar 2016 er det Skatteetaten som utbetaler panten.

Dette kreves av deg ved innlevering

Du må dokumentere kjøretøyets siste kjennemerke ved å vise fram vognkort, kvittering fra Statens vegvesen for innleverte skilter eller for betalt forsikring. De som tar i mot kjøretøyet, kontrollerer kjøretøyets understellsnummer opp mot vognkortet.

Du må også huske å ta med gyldig legitimasjon når du leverer kjøretøyet til bilgjenvinning. Dette dokumenteres på behandlingsanlegget og føres inn i vrakmeldingen.

Når kommer pengene?

Bilopphuggeriet overfører vrakmeldingen elektronisk i all hovedsak. Vrakpanten utbetales vanligvis i løpet av 4-5 virkedager etter at kjøretøyet er registrert vraket av bilopphuggeriet (Skatteetaten).

Vrakpantsatsen bestemmes ved årlige budsjettvedtak i Stortinget. P.t. ligger den på 3 000 kroner for bilvrak (2020). Panteordningen finansieres av vrakpantavgiften på 2 400 kr, som inngår som del av engangsavgiften på kjøretøy du betaler ved kjøp av ny bil.

Fra 2018 ble flere typer kjøretøy innlemmet i vrakpantordningen, men ikke alle bilopphuggerier kan ta imot andre typer kjøretøy. Sjekk derfor om bilopphuggeriet ditt tar imot andre kjøretøy før du tar det med!

Er du klar for å levere bilen din og motta vrakpant? Finn ditt nærmeste godkjente bilopphuggeri her!