Miljøvennlig bildemontering

miljovennlig-gjenvinning-av-biler

24 okt Miljøvennlig bildemontering

Biler som står og ruster på gårdsplasser og i hager er svært skadelig for miljøet. Hvert år leveres over 6000 biler til Stokstad bilopphuggeri for å gjenvinnes.

– At metallet gjenvinnes og kjemikalier håndteres riktig er viktig for at miljøet ikke skal bli forurenset, sier daglig leder Rune Lund.

Sanering av bilen

Før vrakbilen er klar for pressing, blir bilen tappet for alle væsker og kjemikalier. Dette kalles sanering.

sanering av biler

Alt fra frostvæske, bremsevæske, bensin, diesel, oljer, girkasseoljer, spylevæske og væske til støtdempere tappes i hver sin beholder. Deretter blir alt farlig avfall transportert til egne behandlingsanlegg.

– Det er meget viktig at den som sanerer bilen sjekker for mulig gassdrift og løse gassflasker, slik at det ikke noe gass igjen i tanken eller løse gassflasker i bilen ved videre behandling. Følger man ikke opp dette smeller det ordentlig, advarer Lund.

Lund forteller også at de aldri har biler stående som har bensin eller diesel i tankene. Det er svært brannfarlig og kan gå veldig galt.

Alt metall gjenvinnes

vrakbiler-hit

Når bilen er sanert og eventuelle bildeler demontert for videre salg, presses bilen til den kun er en kubikkmeter stor. Alt metall brukes videre til produksjon av nye biler eller andre formål som for eksempel armeringsjern.

– Skulle vi laget biler av kun jomfruelige metaller, ville vi fort gått tom for dyrebare metaller. Alt jern og metall fra biler som leveres til et bilopphuggeri brukes videre. Du kan ikke se om en ny bil har metall fra en gjenvunnet bil.

Brukte bildeler

Over 95 % av bilen går til gjenvinning eller gjenbruk. Bildeler som kan brukes av andre, selges videre. Resten av bilen blir smeltet om ved jernverket og bidrar til at en flunkende ny bil kommer på veien.

Slitne bildekk som ikke skal ut på veien igjen, håndteres av Norsk Dekkretur, som enten gjenvinner energien i gummien eller skaper nye produkter som støydempere, skytematter eller underlag på lekeplasser.

Bilbatterier kan du levere til forhandler som har plikt til å ta de imot uten kostnader for deg. Når du leverer bilen til et bilopphuggeri, blir batteriene levert til Batteriretur som gjenvinner alle delene av batteriene.

Har du en bil stående som bør vrakes? Bilgjenvinning AS er et nettverk av bilopphuggerier som tar gjenvinning på alvor. Finn ditt nærmeste bilopphuggeri her!