Ny vrakpantordning for varebiler utsettes

vrakpant på varebiler

21 jun Ny vrakpantordning for varebiler utsettes

Den nye vrakpantordningen for varebiler skulle settes i verk januar 2017, men har blitt utsatt til høsten 2017.

Stortinget vedtok i 2016 en ny vrakpantordning som skal gjøre det gunstigere å skifte ut varebiler som har bensin- eller dieselmotor med nye nullutslippsvarebiler.

Den nye ordningen gir en betraktelig økning i vrakpant for de varebileiere som velger å bytte ut drivstoffdrevne varebiler med en mer miljøvennlig variant. Når den nye ordningen settes i verk vil et slikt bytte gi varebileiere et tilskudd på 13.000 NOK i tillegg til de 3.000 NOK som er standard vrakpant.

Ny vrakpantordning krever nye systemer

Selv om beslutningen ble tatt i fjor, lar vrakpantordningen vente på seg. Planen var å sette systemet i verk i begynnelsen av 2017, men nå melder Miljødirektoratet at varebileierne må vente enda litt lengre.

Miljødirektoratet er ansvarlig for administrasjonen av dagens vrakpantordning, og Skatteetaten for utbetalingen vrakpanten. Skatteetaten har imidlertid opplyst at de ikke ønsker å overta driftsansvar for den nye vrakpantordningen, da de mener at de «ligger utenfor deres kjernevirksomhet.» (Miljødirektoratet, 2017)

For at Miljødirektoratet skal kunne ivareta denne oppgaven, må det utvikles et nytt system, da manuell behandling vil blir for dyrt. Denne prosessen kommer til å ta rundt tre måneder, og det betyr at den nye vrakpantordningen tidligst kan iverksettes høsten 2017.

Går du rundt med tanken om å skifte ut en bensin- eller dieseldreven varebil med en nullutslippsvarebil er det altså lurt å vente en liten stund. Vi gir deg oppdateringer når vrakpantordningen er på plass – så følg med på bloggen her.

Husk at vraking og opphugging av biler skal skje hos godkjente bilopphuggeri.

Se våre godkjente bilopphuggeri her.

Kilde: «Innføring av tilskudd til utskifting av varebiler med bensin- eller dieselmotor med nye nullutslippsvarebiler», Miljødirektoratet, 18.04 2017.