Nye tall fra SSB: Bilvraking i 2017

bilvraking 2017

05 apr Nye tall fra SSB: Bilvraking i 2017

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har nettopp publisert tallene for registrerte kjøretøy i 2017, som også inkluderer tall for vraking av biler. Statistikken viser at antall biler vraket mot pant økte i fjor for første gang siden 2013.  

De siste fem årene har det vært en nedgang i antall biler vraket mot pant, men det snudde i 2017 med en liten økning på 0,98%.

Tallene viser også at det ikke er vraking av personbiler som står bak denne økningen. Faktisk var det i fjor 0,08 % færre personbiler som ble vraket mot pant sammenlignet med 2016.

Økningen kommer altså fra vraking av varebiler, som i 2017 økte med 10,61%.

Gjennomsnittsalderen ved vraking

I følge Statistisk Sentralbyrå ble varebiler i gjennomsnitt vraket når de var 15,2 år i 2017. For personbiler var gjennomsnittsalderen 18,2 år.

Gjennomsnittsalderen på både vare- og personbiler har ligget på mer eller mindre samme nivå de siste fem årene.

Statistikken viser også at finnmarkingene fortsatt er de som beholder personbilen sin lengst. Her er gjennomsnittsalderen 20,1 år for personbiler og 17,5 år for varebiler.

Til sammenligning vraker personbileiere i Oslo bilen etter 17,2 år og varebileiere i Oslo etter kun 13 år.

Her vrakes det flest biler

Ser man på hvor i landet det vrakes flest biler, ligger Akershus på toppen med 13.434 vrakbiler i 2017. Akershus er hjem for 3,5 % av landets personbiler og 2,2 % av landets varebiler.

Finnmark ligger i den andre enden av skalaen med bare 1.859 vrakbiler i 2017. Finnmark huser 4,4 % av landets personbiler og 2,6 % av landets varebiler.

Ønsker du å vrake bilen din? Bilgjenvinning AS er et nettverk av norske bilopphuggerier som tar gjenvinning på alvor. Finn ditt nærmeste bilopphuggeri her!