Ny tilskuddsordning for varebiler iverksatt

tilskuddordning varebiler

03 mai Ny tilskuddsordning for varebiler iverksatt

Nå kan varebileiere få 13.000 kroner i tilskudd hvis de skifter ut en varebil som bruker fossilt drivstoff med en utslippsfri variant.

Den nye tilskuddsordningen har vært planlagt lenge, men nå er den her endelig. Det betyr at varebileiere kan søke om et tilskudd på 13.000 kroner dersom de skifter ut sin bensin- eller dieseldrevne varebil med en nullutslippsvarebil.

Miljødirektoratet beskriver den nye ordningen som et virkemiddel for å stimulere til lavere klimagassutslipp fra varetransporten. Tilskuddet kommer i tillegg til den ordinære vrakpanten på 3.000 kroner.

Man kan søke om tilskudd til alle elektriske- eller hydrogendrevne varebiler i kjøretøygruppe N1, med tillatt totalvekt under 3500 kg. Hybrid eller ladbar hybrid er ikke omfattet av ordningen.

Slik søker du om tilskudd til nullutslippsvarebil

Hvis du vil ha tilskudd til utslippsfri varebil etter vraking av en gammel modell, må du sende inn en elektronisk søknad på Miljødirektoratet sin hjemmeside.

Her må du dokumentere at varebilen erstattes av en nullutslippsvarebil ved å opplyse om registreringsnummeret på begge kjøretøyene.

Du kan søke om tilskudd året rundt, og utbetaling skjer cirka én gang i måneden.

Er du en av de som har ventet med å vrake varebilen til iverksettelse av den nye ordningen, så er det altså grønt lys!

Husk at vraking og opphugging av varebiler skal skje hos godkjente bilopphuggeri. Du kan se en oversikt over våre godkjente bilopphuggerier her.