Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgift

trafikkforsikringsavgift

06 mar Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgift

Fra og med 1. januar 2018 ble årsavgiften på kjøretøy erstattet av en trafikkforsikringsavgift. Det betyr bl.a. at avgiften fremover betales sammen med trafikkforsikringen.

21. mars og 30 juni har i mange år vært viktige datoer for eiere av kjøretøy. Tidligere måtte kjøretøy nemlig vrakes innen disse datoene for å få refundert henholdsvis hele og halve årsavgiften.

Nå har årsavgiften blitt erstattet med en trafikkforsikringsavgift som betales sammen med ansvarsforsikringen (trafikkforsikring).

Fremover vil det være forsikringsselskapene som krever inn trafikkforsikringsavgiften, og det betyr at avgiften blir fordelt ut ifra den betalingsmodellen du har valgt. Du kan altså betale hver måned, hvert kvartal, hvert halvår eller helår.

I følge Trafikkforsikringsforeningen skal den nye avgiftsmodellen forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, og samtidig gi eiere av kjøretøy mer fleksible betalingsmuligheter.

Så mye må du betale i trafikkforsikringsavgift

De nye reglene for trafikkforsikringsavgift gjelder for alle registrerte kjøretøy som veier mindre enn 7.500 kg. Selve avgiften beregnes ut ifra en døgnsats som ganges med antall døgn ditt kjøretøy er forsikret.

Satsene for 2018 er:

trafikkforsikringsavgiftKilde: Trafikkforsikringsforeningen.

Trafikkforsikringsavgift må som sagt betales for alle kjøretøy > 7.500 kg, bortsett fra avskiltede eller vrakede kjøretøy.

Vil du unngå å betale trafikkforsikringsavgift, kan du velge å selge, avskilte eller vrake kjøretøyet ditt.

Leverer du et bilvrak til gjenvinning i 2018, mottar du 3.000 kr i vrakpant. Fra og med januar 2018 er det også mulig å vrake motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner mot pant.

Les mer om den nye vrakpantordningen og se satsene her!

Skal du vrake et kjøretøy? Finn ditt nærmeste bilopphuggeri her!