Viktig å velge et godkjent bilopphuggeri

godkjent bilopphuggeri

24 feb Viktig å velge et godkjent bilopphuggeri

Utbetaling av vrakpant, ansvarlig fjerning av farlig avfall og en trygghet om at bilen ikke kommer på veien igjen, er noen av tingene du kun er garantert hos et godkjent bilopphuggeri.

Se våre godkjente bilopphuggerier her.

Trygt og miljøvennlig

For å bli godkjent som bilopphuggeri eller biloppsamlingsplass av staten, må det bevises at plassen på en trygg og miljøvennlig måte kvitter seg med alt farlig avfall i bilen, og at arbeidet ikke gjør skade på naturen.

Når du leverer bilen til en godkjent plass, er du derfor sikker på at batterisyre og lignende ikke får stå og lekke fritt. Disse stedene tar fatt i dette så fort de overtar bilen din og fjerner alt miljøfarlig fra vraket, før det blir destruert.

Sender inn vrakmeldingen

I tillegg er det kun godkjente bilopphuggerier og biloppsamlingsplasser som kan sende inn vrakmelding. Vrakmeldingen er endelig og kan ikke omgjøres. Den sendes elektronisk til Skatteetaten, som utbetaler vrakpanten til oppgitt pantemottaker.

Dersom du leverer bilen din til et sted som ikke er godkjent, risikerer du å måtte betale for en bil som ikke er i dine hender lengre. Hvis du for eksempel har glemt bombrikken i bilen, kan du oppleve at det kommer en regning i posten fordi brikken blir benyttet av andre.

Blir ikke vrakmelding eller salgsmelding sendt inn, antas det at du fortsatt er eier av bilen, og da er bomavgifter ditt ansvar. Du får heller ikke vrakpant utbetalt, fordi det kun er godkjente steder som er en del av vrakpant-ordningen. Derfor er det svært viktig at du er oppmerksom på at bilopphuggeriet er godkjent.

Garantert vraket

Leverer du bilen din til et godkjent bilopphuggeri, er du garantert at bilen din faktisk blir vraket, noe som ikke trenger å være tilfelle dersom du i realiteten bare selger bilen din til en ny eier. Det finnes flere biler som skulle vært vraket, som fortsatt kjører på norske veier.

For at bilen din garantert blir vraket på en miljøvennlig og trygg måte, bør du alltid velge å levere bilen til et godkjent bilopphuggeri. Les mer vrakpant på kjøretøy!