Vrakpant – Hvorfor finnes ordningen?

Bilvrak gårdsplass bilgjenvinning

20 des Vrakpant – Hvorfor finnes ordningen?

Vraker du bilen din på et godkjent bilopphuggeri, mottar du vrakpant på 3 000 kroner. Som navnet tilsier, er dette en panteordning der du får tilbake penger for å gjenvinne bilen din. Dette blir finansiert av vrakpantavgiften, som inngår i engangsavgiften. Men hvorfor får du penger for å vrake bilen din?

Visste du at over 140 000 bilvrak leveres til bilgjenvinning hvert år i Norge?

Bilgjenvinning forebygger miljøproblemer

Vrakpantordningenen skal bidra til at flere velger å levere kasserte kjøretøy til bilopphuggeri, i stedet for at de blir stående ute og skape miljøproblemer.

Biler inneholder farlige stoffer og miljøgifter. Når du leverer bilen for bilgjenvinning, sørger du for at farlige stoffer blir fjernet og behandlet på en forsvarlig måte. Det kan for eksempel være helseskadelige væsker og gasser med uheldig påvirkning på miljøet, eller kollisjonsputer og liknende som har en viss brann- og eksplosjonsfare.

På sikt vil dette dessuten bidra til at bilparken fornyes, noe som er positivt fordi nyere biler gir mindre utslipp.

Nytt liv til vraket bil

På bilopphuggeriet demonteres kjøretøyet. Minst 95 % av bilens vekt skal gjenvinnes og maksimalt 5 % kan deponeres. Hos Bilgjenvinning AS’ partnere deponeres kun 2 % av et bilvrak.

Bildelene sorteres så langt det lar seg gjøre, og det tas vare på deler som kan brukes på nytt. Over 70 % av kjøretøyet går til materialgjenvinning, mens noe gjenbrukes og energigjenvinnes. Det resterende, som ikke kan gjenvinnes eller brukes på nytt, deponeres på en søppelfylling. 

All metall fra bilen din smeltes om og kan gjenoppstå som alt fra binders til togskinner!

Flere kjøretøy med vrakpant

I 2018 ble vrakpantordningen utvidet. Merk at ikke alle bilopphuggerier har plikt til å ta imot de nye kjøretøyene, ettersom ikke alle har kapasitet eller nødvendig utstyr.

Kontakt bilopphuggeriet i forkant hvis du skal levere noen av disse kjøretøyene:

  • Campingvogn
  • Moped, lett og tung motorsykkel
  • Lastebil, tankbil og trekkbil

Se hva du kan få i vrakpant (Skatteetaten)

Bilgjenvinning nytter!

Ifølge Miljødirektoratet blir mer enn 95 prosent av bilene levert til bilopphuggeri i stedet for å bli stående ute på en gårdsplass, bakgård eller kanskje på en hyttetomt. Det tilsvarer i gjennomsnitt 140 000 bilvrak i året!

I stedet for at bilen din står ute i naturen og ruster, kan du bidra til et bedre miljø og i tillegg få vrakpant. Det er en vinn-vinn situasjon for både naturen og deg. Husk at retursystemet skal være forhåndsgodkjent av Miljødirektoratet, så derfor er det viktig å velge et godkjent bilopphuggeri når du skal vrake bilen.

Ønsker du å vrake bilen? Kontakt ditt nærmeste bilopphuggeri her!