Få vrakpant og redusert årsavgift

årsavgift og vrakpant på bil

11 apr Få vrakpant og redusert årsavgift

Nå som skatteoppgjøret er klart, vurderer du kanskje hvordan du skal få inn pengene til å dekke baksmellen? Selv om fristen for å slippe betaling av årsavgiften er utløpt, kan du fortsatt få både vrakpant og refusjon av halve årsavgiften om du vraker den gamle bilen ved et bilopphuggeri.

Merk! Artikkelen er av eldre dato. Årsavgiften er avviklet og flere typer kjøretøy inngår i vrakpantordningen. Les mer om vrakpantordningen her.

Så mye kan du få utbetalt for bilvraket

Hva du kan få utbetalt for å vrake kjøretøyet ditt avhenger blant annet av hva slags kjøtetøy og hva årsavgiften er satt til.

For eksempel får man ikke vrakpant for moped, motorsykkel, lastebil, traktor, motorredskap, beltebil eller campingvogn. Dette, sammen med variasjonene på årsavgiften du eller forrige eier har betalt, avgjør hva du faktisk får utbetalt.

Du finner de fleste mulighetene for utbetaling listet opp under:

Type kjøretøy Vrakpant Halv årsavgift (senest 30. juni) Utbetalingssum
Personbil, varebil, kombinert bil, snøscooter/minibuss eller campingbil under 3,5 tonn 3000,- 1567,50,- (eller 1827,50,- om du har dieselbil uten godkjent partikkelfilter) 4567,50,- (eller 4827,50,- om du har dieselbil uten godkjent partikkelfilter)
Bil mellom 3,5 og 7,5 tonn, som ikke går i overstående kategori. 0,- 1567,50,- 1567,50,-
Motorsykkel 0,- 960,- 960,-
Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) og annet. 0,-/3000,- (avhengig av om kjøretøyet oppfyller reglene i første kategori, og har vært registrert etter 1977) 222,50,- 222,50,-

Les mer om årsavgift på skatteetaten.no

Spesielle tilfeller krever spesiell behandling

Biler som ble registrert før 1977 kan fortsatt vrakes, men bilopphuggeriene krever ofte avgift for disse kjøretøyene, ettersom de ikke er en del av den offisielle ordningen. Dette koster som regel under 800 kroner.

Om du vil vrake et kjøretøy som nylig fikk skilter, enten fordi den er nykjøpt eller nettopp fikk påsatt skilter etter avskilting, gjelder andre frister for vraking. Ta kontakt med Skatteetaten for detaljer om dette.

Kjøretøyet må leveres innen fristen

Fristen for refusjon av halve årsavgiften er 30. juni. Husk å velge et godkjent bilopphuggeri for vraking, ellers risikerer du å måtte fortsette å betale årsavgift selv om kjøretøyet har blitt vraket. Når du har tømt bilen for søppel og forsikret deg om at kjøretøyet oppfyller alle kravene til innlevering, kan du levere det inn med to sett dekk og reservehjul.

Finn ditt nærmeste bilopphuggeri her!

Vil du unngå årsavgift helt? Da må kjøretøyet ha vært levert på et godkjent bilopphuggeri innen 21. mars.