Nå kan du få vrakpant på andre kjøretøy enn biler

vrakpant på moped, lastebil, campingvogn

18 jan Nå kan du få vrakpant på andre kjøretøy enn biler

Fra og med januar 2018 er det mulig å vrake motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner mot pant.

Den nye vrakpantordningen for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner og flere til har vært underveis lenge, men nå er den her endelig!

Regjeringen besluttet allerede i 2016 at en ny ordning skulle på plass. Den opprinnelige startdatoen var satt til januar 2017, men da hverken ordningen eller systemene var klare for iverksettelse, ble den utsatt i flere omganger.

Januar 2018 ble den endelige startdatoen, og det betyr at eiere av gamle motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner nå kan få vrakpant for kjøretøyene sine.

Hvor mye kan du få i vrakpant?

Den ordinære vrakpanten for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres og ligger fortsatt på 3000 kr. Vrakpant på de nye kjøretøygruppene er som følger:

  • Lastebiler: 5000 kroner.
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner.
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner.

Selv om den nye ordningen omfatter flere kjøretøy, er det fortsatt noen som ikke er inkludert. Hvis du er i tvil, kan du sjekke Skatteetaten sin liste over kjøretøygrupper som er berettiget vrakpant.

Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten, hvor sistnevnte står for utbetaling av vrakpant til eier, samt driftsstøtte til bilopphuggere.

Sjekk hos din lokale opphugger før du innleverer!

Vrakpant på andre kjøretøy skiller seg fra vrakpant på biler, ved at de norske bilopphuggerne selv kan velge om de vil være en del av ordningen. De er med andre ord ikke forpliktet til å ta imot de nye kjøretøygruppene.

Det er altså lurt å sjekke med din lokale bilopphugger før du kommer med kjøretøyet ditt, for det er ikke alle opphuggere som tar imot motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner.                 

Har du et kjøretøy som skal vrakes? Finn din nærmeste bilopphugger her!  

Hvorfor ny vrakpantordning?

Den nye ordningen ble antakeligvis til for å fjerne disse kjøretøygruppene fra omgivelsene våre.

Hittil har det ikke vært noen plass for innlevering, og det har dessuten ikke vært noen incentiver for innlevering i form av f.eks. vrakpant.

Det har betydd at kjøretøyene ofte blir stående hos siste eier eller dumpet i naturen, hvilket er svært belastende for miljøet.