Miljøgjenvinning AS

Miljøgjenvinning  er et bilopphuggeri i Oppdal i Sør-Trøndelag. Ønsker du å levere bilen din til gjenvinning, kan du ta direkte kontakt med bilopphuggeriet på telefon. De tar også imot kjøretøy slik som lastebiler, campingvogner, motorsykler(i alle størrelser) og andre kjøretøystyper. 

Leverer du bilvrak til bilopphuggeri, mottar du vrakpant fra Tollvesenet.

Kåsenveien 17
7340 Oppdal

Tlf. 72 42 02 39

http://miljogjenvinning.no