Hvorfor gjenvinning?

 

Over 95% av bilen skal gjenvinnes!

Miljøsanering betyr at bilen behandles slik at miljøet ivaretas på en best mulig måte.

Hvordan foregår saneringen?

Når du leverer bilen din til et bilopphuggeri, så går de gjennom en prosess. Aller først fjernes kjøretøyets batteri, dette gjøres så snart det er mulig for å være sikker på at det ikke finnes spenning i kjøretøyet. Bilen tømmes så for alle miljøfarlige væsker som oljer, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, glykol og airconditionvæske. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Deretter fjernes dekkene som behandles videre i dekkretursystemet, og til slutt fjernes bildeler som kan gjenbrukes i andre biler. Her ser du hvor du kan kjøpe brukte bildeler.

Det som er igjen av kjøretøyet, presses sammen og sendes til fragmentering. Etter fragmenteringen splittes restene opp i ulike kategorier som sendes til videre gjenvinning, ofte i utlandet. Det som ikke kan gjenvinnes og havner på deponi, skal være så lite som mulig. Fra og med 2015 er kravet at dette skal være under 5%.

Les mer om bilgjenvinning her!

Hva blir bilen din til?

Materialer fra vrakede biler inngår i alt fra armaturer, kabler, ledninger, kontormøbler, aluminiumskarmer, binders, bestikk, kjeler, deler til maskiner, lamper, gateskilt, autovern, lyktestolper, togskinner, kumlokk, gjerder og mye mer.

Finn ditt nærmeste bilopphuggeri her!

 

Comments