Om Bilgjenvinning

Selskapets formål er innsamling av kasserte kjøretøy
og salg av produkter som er en naturlig følge av dette.


Kontakt oss

Ønsker du å levere bilen din til gjenvinning, kan du finne ditt nærmeste bilopphuggeri på vår oversiktsside over partnere. Er du på jakt etter brukte eller originale bildeler finner du mer informasjon på vår side om bildeler.
Har du andre henvendelser er vi å treffe på:

Bilgjenvinning AS
Postboks 45
2051 Jessheim

Tlf: 0047 63 97 99 20
Epost: kontakt@bilgjenvinningas.no

Historikk

Bilgjenvinning AS ble stiftet 15. august 2006. Selskapets aksjonærer er Hellik Teigen AS (www.hellik-teigen.no) og Ragn-Sells AS (www.Ragnsells.no). Begge aksjonærene har betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Ragn-Sells har stor kompetanse på logistikk knyttet til avfall og Hellik Teigen har sin kompetanse innenfor behandling av metaller.  Våren 2006 inngikk Bilgjenvinning en avtale med Autoretur AS på vegne av bilimportørene i Norge, om innsamling av utrangerte kjøretøy Fra 1. januar 2007 ble ansvaret for behandling av kasserte kjøretøy overført fra staten til bilimportørene. Vi er tilstede i hele Norge med unntak av Troms og Finnmark hvor Bilgjenvinning ikke er etablert.

Bilgjenvinning AS har under etablering et nett av innsamlingspunkter.  Hvor vi er representert finner du under rubrikken Finn bilopphuggeri. Bilgjenvinning legger vekt på at innsamlingen skal følge gjeldende lover og regler for å sikre at behandlingen i alle ledd gjøres på en så miljøriktig måte som mulig. Dersom du vil vite mer om lovverket som ligger til grunn for endringen kan du søke på www.miljodirektoratet.no.

Les mer om miljøvennlig bilgjenvinning her!

Administrasjon

Bilgjenvinning har en liten og effektiv administrasjon. Bilgjenvinning AS har kontorer i Gardermoen Næringspark. Antallet ansatte er svært lite. Selskapet baserer seg i stor grad på innleid kompetanse. Daglig leder er Ketil Henriksen.

Styret

Styret i Bilgjenvinning er satt sammen av personer med ulik bakgrunn og kompetanse.
Styret har følgende 5 medlemmer:
Styreleder:            Leif Nybø
Styremedlem:      Rune Stensli
Styremedlem:      Ring Tore Teigen
Styremedlem:      Per I. Johannessen
Styremedlem:      Bjørn Rabo
Varamedlem:       Rune Larsen
Varamedlem:       Jon Lille-Schulstad
Revisor er:            Revisjonsfirmaet Moore DA

Personvern

Bilgjenvinning AS tar personvern på alvor. Les våre retningslinjer for personvern og cookies.