Vrakpant på bil

Ved innlevering av bilvrak får man vrakpant, eller bilpant.
Har du et gammelt bilvrak stående? Lever det hos oss, og motta vrakpant

Motta 3000 kr i vrakpant (2020)

Leverer du et bilvrak til gjenvinning i 2020, så mottar du 3000 kr i vrakpant. Stortinget økte vrakpanten for kasserte biler fra 2500 til 3000 kroner fra og med 1. juli 2013.

Vrakpant ble innført som et tiltak for at biler ikke skal stå å ruste og skade miljøet, men heller leveres inn for gjenvinning. Leverer du bilen din til et bilopphuggeri, så bidrar du til et bedre miljø i tillegg til at du får vrakpant.

Fra 1. januar 2016 er det Skatteetaten som har ansvaret for utbetaling av vrakpant. Til nå har det vært Tollvesenet som har hatt dette ansvaret. For deg som leverer bilen din til vraking, vil dette ikke ha noen innvirkning. Bilopphuggeriet leverer inn vrakmeldingen for deg og tar seg av det administrative. Har du spørsmål om levering av bilvrak til bilopphuggeri, så anbefaler vi deg å ta kontakt med ditt bilopphuggeri.

Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgiften

20. mars og 30. juni er historisk sett datoer som mange bileiere har et forhold til. Tidligere måtte kjøretøy vrakes innen disse datoene for å få refundert henholdsvis hele og halve årsavgiften. Denne ordningen forsvant 1. Januar 2018, og årsavgiften blir nå krevd inn av forsikringsselskapene. En fordel med dette er at du betaler kun årsavgift for de månedene du faktisk har hatt bilen. Får du for eksempel faktura fra forsikringsselskapet ditt hver måned, vil årsavgiften utgjøre en tolvtedel på hver faktura.

Har du allerede betalt for kommende måneder og vraker bilen, vil du få igjen den delen av avgiften som er for de månedene i året som er igjen.

Godkjent bilopphuggeri

Vraking og opphugging av biler skal skje hos godkjente bilopphuggeri eller vrakplasser.

Se våre godkjente bilopphuggeri her.

Kondemnering, som vil si å erklære et kjøretøy for ubrukelig, sidestilles ikke med vraking og gir derfor ingen reduksjon i årsavgiften.

Har du et kjøretøy som er registrert for første gang eller er registrert på nytt i løpet av året, gjelder andre frister for vraking.

Fra og med 2018 får du også vrakpant på motorsykler, mopeder, lastebiler, tankbiler, trekkbiler og campingvogner. Undersøk med ditt nærmeste bilopphuggeri om de tar imot ditt kjøretøy før du leverer det.

Avregistrering og avskilting av bil

Ønsker du å avregistrere et kjøretøy du har, må skiltene leveres til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Det er her kjøretøyet blir registrert som avskiltet.

For å unngå å måtte betale årsavgift påfølgende måneder, må kjøretøyets ansvarsforsikring sies opp.

Ta kontakt med ditt nærmeste bilopphuggeri for levering av bilvrak, og motta vrakpant på bilen!

* Kilde toll.no

Comments

[…] Den nye ordningen gir en betraktelig økning i vrakpant for de varebileiere som velger å bytte ut drivstoffdrevne varebiler med en mer miljøvennlig variant. Når den nye ordningen settes i verk vil et slikt bytte gi varebileiere et tilskudd på 13.000 NOK i tillegg til de 3.000 NOK som er standard vrakpant. […]

[…] kjøretøyer kommer av et ønske om å stimulere til utskifting av eldre, forurensende kjøretøy. Vrakpant gjør det mer attraktivt å skifte ut en gammel moped, som sluker mye drivstoff, med en ny modell […]